Biuro-ideal.pl - nieruchomości Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Cieszyn

W naszej ofercie znajdziesz 29 mieszkań, 0 domów, 0 działek oraz 2 lokali użytkowych
z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Cieszyna, Skoczowa, Żywca oraz całego podbeskidzia.

szukaj
Lokalizacja
Dzielnica
Powierzchnia od:m2 do:m2
Cena od: do:
Pokoi od: do:
Sortuj wg:
Sortuj wg:
Nr oferty:

Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem).


W związku z powyższym, stosownie do art. 13 Rozporządzenia, informujemy wszystkich naszych obecnych i przyszłych Klientów, WASZE DANE SĄ BEZPIECZNE:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest BIURO IDEAL Marcin Borkowski, z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Boczna 7/97, NIP: 615 192 85 36.
 2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, iż w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować na w/w adres Administratora lub e-mail: biuro@biuro-ideal.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są/będą:
 1. w celu przygotowania oferty sprzedaży w odpowiedzi na zapytanie, umowy pośrednictwa sprzedaży/kupna, umowy pośrednictwa najmu/wynajmu, rezerwacyjnej/deweloperskiej/przeniesienia własności bądź aneksów/ oświadczeń i innych niezbędnych dokumentów do tych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia,
 2. w celu właściwej realizacji postanowień zawartych w w/w umowach i  innych niezbędnych dokumentach do tych umów na postawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia.
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającemu na ewentualnym ustaleniu roszczeń lub ich dochodzeniu, a także obronie przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych– uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia,
 4. w celu umożliwienia kontaktu z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usług tj. podwykonawcom na budowie, pośrednikom kredytowym oraz partnerom organizującym akcje promocyjne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.

 

 1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych preferuje się wycofywanie zgód wyłącznie drogą pisemną.
 2. Dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom:
 1. kancelarii notarialnej w zakresie przeprowadzenia czynności notarialnych,
 2. podmiotom świadczącym Administratorowi danych osobowych usługi niezbędne do wykonania umowy, tj. usługi księgowe, fakturowanie, dochodzenie roszczeń, usługi prawne,
 3. bankom w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu rachunków powierniczych oraz w zakresie realizacji płatności,
 4. pośrednikom kredytowym w zakresie realizacji wniosków kredytowych/umów,
 5. podwykonawcom w zakresie dokonania stosownych ustaleń budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych,
 6. operatorom pocztowym i kurierom,
 7. organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania – gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dla celów dowodowych preferuje się zgłaszanie w/w czynności Administratorowi danych osobowych wyłącznie drogą pisemną.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umów, a po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych; maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla ich dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
 7. W zakresie danych przekazywanych podwykonawcom na budowie, pośrednikom kredytowym oraz partnerom organizującym akcje promocyjne do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, za wyjątkiem danych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych., jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
   
bottom_content.jpg